Oferta

Naszym Klientom oferujemy pełną obsługą nieruchomości zapewniając właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

Obsługę finansowo-księgową nieruchomości:

 • otwarcie i obsługa rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznych planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek,
 • obsługa e-kartoteki dla lokali,
 • prowadzenie rozliczeń mediów,
 • prowadzenie analizy terminowości należnych opłat,
 • windykacja należności.

 

Obsługę techniczno-administracyjną:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości,
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów,
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,
 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac remontowych,
 • zapewnienie usług bieżących napraw i konserwacji,
 • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania porządku i czystości,
 • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy.
 • załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i NIP,
 • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał właścicieli,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości,
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot,
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej,

Zapraszamy do współpracy.

Zapoznaj się z Polityką Prywatności oraz cookies Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close